Testify Nijkerk
Het koor Testify uit Nijkerk gaf VerySound de opdracht hun presentatieconcert van hun nieuwe CdD "Testify to Love" uit te versterken en van basis verlichting te voorzien.
Samen met Marcel en Lydia Zimmer hebben zij de liederen van hun nieuwe CD laten horen, onder begeleiding van een volledige muzikanten sectie.