Sela in Middelburg

Sela schrijft nieuwe liederen voor de kerk van nu. Hun missie is “samen zingen en God de eer geven die hem toekomt.”

Vanaf 2009 leverden wij voor een deel van hun concerten de geluidsversterking en de verlichting.